w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych