w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIII/348/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej wykonywanymi przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu