w sprawie zamiany działek pomiędzy Gminą Zawiercie a Panem Henrykiem Chmielewskim