w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy