w sprawie powołania komisji przetargowej - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanału sanitarnego w ulicy Dalekiej oraz na terenie równoległym do ulicy Polnej i Osiedlowej o długości ok. 840 mb wraz z przyłączami ø 160 mm o długości ok. 250 mb w ramach zadania : "Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Miodowa w Zawierciu