w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Zawierciu