w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r. i przedstawienia Radzie Miejskiej Zawiercia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej