w sprawie wykazu udzielonych ulg w zakresie podatków i opłat w roku 2006