w sprawie ustalenia zakresu czynności należących do Zastępców Prezydenta Miasta Zawiercia