w sprawie wprowadzenia instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Zawierciu