w sprawie powołania Miejskiej Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,wnioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, wnioski składane do konkursu ofert na zadania publiczne miasta Zawiercie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego