Zamknij okno Drukuj dokument

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

„Dostawa 3 szt. cyfrowych urządzeń powielająco – drukująco – skanujących wraz z usługą pełnej obsługi serwisowej w okresie 3 lat, dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu” (35.2kB)    
Bieżąca utrzymanie dróg zadanie 1-4 (134.2kB)    
Budowa 6-oddziałowego przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu przy ul. Wyszyńskiego (31.5kB)    
Budowa miasteczka ruchu drogowego (32kB)    
Dostawa 3 szt. skanerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu - 2009 r. (227.1kB)    
Dostawa 3 sztuk skanerow wraz z oprogramowaniem -zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II (24.3kB)    
Dostawa 100 licencji oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu (24.6kB)    
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie - Urząd Miejski cz.V (44.9kB)    
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Edukacja dla rozwoju_cz.I (64kB)    
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Mój cel - własna firma_ cz. IV (61.8kB)    
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ cz.II (62.4kB)    
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Szansa i sukces_ cz.III (61kB)    
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu (27.4kB)    
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulic w Zawierciu w 2010 r. (24.3kB)    
Dostawa i montaż linii mobilnego przesiewacza bębnowego w ramach zadania _Rozój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje-etap I (28.5kB)    
Dostawa materiałów dydaktycznych w projekcie _Edukacja dla rozwoju_ (34kB)    
Dostawa materiałów poligraficznych w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ (30.4kB)    
Dostawa oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej (64.9kB)    
Dostawa skanera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu (32kB)    
Dostawa sprzętu elektronicznego i nagłaśniającego dla pzredszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach konkursu zbiórka makulatury (23.6kB)    
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu _Mój cel-własna firma_ (29.8kB)    
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z opragramowaniem - pakiet 1-3 (102.3kB)    
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z opragramowaniem - pakiet 2 (Zp. 341 26 pwno 2009) (24kB)    
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w projekcie _Edukacja dla rozwoju_ (32.6kB)    
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ (29kB)    
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu _Szansa i Sukces_ (29.4kB)    
Likwidacja dzikich wysypisk - zad. nr 2; wywóz worków ze śmieciami zebranych w ramach prac społeczno-użytecznych - zad. nr 3 (53.4kB)    
Mechaniczne sześciokrotnezamiatanie nawierzchni utwardzonych jezdni dróg gminnych, dróg wewnętrznych gminy Zawiercie oraz parkingów na terenie miasta Zawiercie (33.9kB)    
Modernizacja istniejącej sieci osnowy geodezyjnej III klasy zgodnie z projektem osnowy opracowanym w ramach KERG 498-113 2009 oraz transformacja danych gromadzonych w bazie GeoInfoV (29.5kB)    
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla linii technologicznej, kompostowni (42.3kB)    
Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami, raport oddziaływania na środowisko, aktualizacja fiszki, program funkcjonalno-użytkowy do projektu subregionalnego (45.8kB)    
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego (781.9kB)    
Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Zawierciu - ulica gminna Jana Kazimierza i ulica gminna Anny Jagiellonki wraz odwodnieniem (29.5kB)    
Przebudowa ulicy Jana Kazimierza wraz z odwodnieniem (42.7kB)    
Przebudowa ulicy Wielkiej - wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej w Zawierciu w ramach zadania pn.Modernizacja ulicy Wielkiej (27.4kB)    
Remont kapitalny chodnika przy ulicy Brzozowej w Zawierciu. (39.4kB)    
Remont kapitalny jezdni i chodnika ulicy Parkowej w Zawierciu (271.5kB)    
Remont kapitalny jezdni i chodników ulicy Polnej w Zawierciu - etap II, III, IV - odcinek od ulicy Dalekiej do Miodowej. (39.7kB)    
Remont kapitalny jezdni i chodników w ulicy Społdzielczej w Zawierciu (25.3kB)    
Remont kapitalny ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu - (lewa strona na odcinku od ulicy Widok do ulicy Górnośląskiej). (31kB)    
Świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beficjentów ostatecznych projektu _Szansa i sukces_ (35.9kB)    
Świadczenie usługi doradztwa indywidualnego w ramach projektu Mój cel własna firma realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości (32.5kB)    
Świadczenie usługi monitoringu w projekcie _Edukacja dla rozwoju_realizowanej w ramach poddziałania 9.1.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (30.5kB)    
Świadczenie usługi monitoringu w projekcie _Mój cel - własna firma_ realizowanej w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samoza (43.1kB)    
Świadczenie usługi monitoringu w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ (32.2kB)    
Ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, komunikacyjne, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (30.8kB)    
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielni miejskiej w Zawierciu - 2009 r. część 1-3 (90.8kB)    
Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa - budowa nawierzchni odcinka ulicy Łabędziej w Zawierciu (28.4kB)    
Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa - budowa nawierzchni ul.Łabędziej w Zawierciu (45.1kB)    
Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa w Zawierciu - budowa wodociągu w ul. Słowiczej (246kB)    
Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej (26.3kB)    
Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie - wykonanie odcinka kanału sanitarnego do granicy posesji przy ul. Blanowskiej (23.1kB)    
Wybor rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych (425.2kB)    
Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości (329.8kB)    
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla 7 zadań (1.8MB)    
Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych w projekcie _Edukacja dla rozwoju_ (30.8kB)    
Wykonanie inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej III klasy i opracowanie projektu technicznego tej osnowy na obszarze jednostki ewidencyjnej Zawiercie (217.3kB)    
Wykonanie odcinków kanału sanitarnego do granic posesji przy ulicy Blanowskiej na odcinku od ul. Wapiennej do ul. Modrej (227.5kB)    
Wykonanie pokrycia dachu wraz z remontem rynien i obróbek blacharskich w Urzedzie Miejskim w Zawierciu (39kB)    
Wylonienie geodetów uprawnionych do wykonywania robót geodezyjnych zadanie 1-3 i 5-7 (181.1kB)    
Zimowe i letnie utrzymanie chodników na terenie gminy Zawiercie w 2010 r. (28.7kB)    
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, parkingów oraz alejek w parku Mickiewicza,Kościuszki oraz na terenach zieleni miejskiej (23.7kB)    
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pra (282.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-08 18:13:03
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-08 18:13:59
Ostatnia zmiana:2011-05-08 18:14:11
Ilość wyświetleń:1891