w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu w Zawierciu