Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestry, ewidencje i archiwa

Wydział Organizacyjny

pokój nr 108, I piętro

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Referat Biura Rady Miejskiej

pokój nr 102, I piętro

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

pokój nr 203, II piętro

  1. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  2. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Krzywa 3

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Wydział Edukacji

pokój nr 105, I piętro

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Piastowska 1

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Sposób udostępniania: w  trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administarcyjnego

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

 Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Wydział Podatków

pokój nr 10, parter

 Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

Sposób udostępniania: rejestr niejawny z uwagi na dane wrażliwe

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

Sposób udostępniania: w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

pokój nr 208, II piętro

Sposób udostępniania:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich

ewidencja ludności: pokój nr 5, parter

Sposób udostępniania: TUTAJ

Sposób udostępniania: TUTAJ

Sposób udostępniania: na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie

dowody osobiste: pokój nr 4, parter

Sposób udostępniania: TUTAJ

ewidencja działalności gospodarczej: pokój nr 2, parter

Sposób udostępniania: dane udostępniane w formie zaświadczeń, duplikatów i kopii dokumentów

 

Załączniki

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (508.4kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Prezydent Miasta Zawiercie
Data utworzenia:2017-08-09 11:29:26
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-08 12:06:47
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-08 12:06:56
Ostatnia zmiana:2018-10-30 11:21:36
Ilość wyświetleń:14235