Zamknij okno Drukuj dokument

Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2018 r.

Z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Prezydent Miasta Zawiercie przedstawił Radzie Miejskiej w Zawierciu Raport o stanie Gminy Zawiercie za 2018 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Zawiercie, a także wykonywania uchwał podjętych przez Radę Miejską w Zawierciu.

Raport będzie rozpatrywany przez Radę na sesji w dniu 26 czerwca 2019 r.

Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, w której zbierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami. Zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu
25 czerwca br.
, jest to dzień poprzedzający sesję, podczas której ma być rozpatrywany Raport. Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie według kolejności zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 ( art. 28aa ust. 7 pkt. 2 Ustawy o samorządzie gminnym).
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

Pisemne zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem składa się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w Referacie Biura Rady Miejskiej (pokój 102) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

  Załączniki:

- Raport nad stanem Gminy

- zgłoszenie do debaty nad Raportem

Załączniki

Raport o stanie Gminy Zawiercie za 2018 r. (3.2MB)    
Karta zgloszenia (23kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miejski w Zawierciu
Źródło informacji:Rada Miejska w Zawierciu
Data utworzenia:2019-06-03 14:10:35
Wprowadził do systemu:Dorota Kowalczyk
Data wprowadzenia:2019-06-03 13:29:10
Opublikował:Dorota Kowalczyk
Data publikacji:2019-06-03 13:30:53
Ostatnia zmiana:2020-01-13 08:26:50
Ilość wyświetleń:859