Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


URZĄD MIEJSKI
    Kierownictwo urzędu (0)
        Kadencja 2018-2023 (1)
        Kadencja 2014-2018 (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2006-2010 (1)
        Kadencja 2002-2006 (1)
        Kadencja 1998-2002 (1)
        Kadencja 1994-1998 (1)
    Urząd Miejski (6)
    Wydziały Urzędu (0)
        Wydział Obsługi Urzędu (2)
        Referat Biura Rady Miejskiej (1)
        Referat Informatyki (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Wydział Spraw Obywatelskich (1)
        Wydział Edukacji (1)
        Wydział Zagospodarowania Przestrzennego (2)
        Wydział Podatków (1)
        Wydział Księgowości Budżetowej (1)
        Wydział Planowania i Finansowania Budżetu (1)
        Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu (2)
        Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (1)
        Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (1)
        Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3)
        Wydział Ochrony Środowiska (1)
        Wydział Komunikacji Społecznej (4)
        Referat Kontroli Wewnętrznej (0)
        Wydział Strategii, Audytu i Kontroli (0)
        Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych (1)
        Wydział Gospodarki Komunalnej (1)
        Wydział Strategii, Rozwoju Miasta, Portfela Programów i Projektów (1)
        Audytor Wewnętrzny (1)
    Centralny Rejestr Umów (4)

MIASTO ZAWIERCIE
    Status prawny (1)
    Statut Miasta Zawiercie (1)
    Jednostki organizacyjne gminy (29)
    Jednostki pomocnicze (22)
        Informacje o statutach jednostek pomocniczych (1)
    Spółki (4)
    Raport o stanie Gminy Zawiercie (4)

RADA MIEJSKA
    Skład Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (23)
        Kadencja 2014 - 2018 (23)
        Kadencja 2010 - 2014 (24)
        Kadencja 2006 - 2010 (25)
        Kadencja 2002 - 2006 (23)
    Dyżury radnych Rady Miejskiej w Zawierciu (14)
    Plan pracy Rady Miejskiej (20)
    Komisje Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (5)
        Kadencja 2014-2018 (8)
        Kadencja 2010-2014 (7)
    Plany pracy Komisji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            Komisja Rewizyjna (4)
            Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
            Komisja Budżetu i Gospodarki (4)
            Komisja Społeczna (4)
            Komisja Edukacji (4)
        Lata 2004-2018 (0)
            Komisja Budżetu i Rozwoju (15)
            Komisja Edukacji (15)
            Komisja Rewizyjna (15)
            Komisja Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu,Rekreacji i Turystyki (12)
            Komisja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (15)
            Komisja Samorządu i Ładu Publicznego (15)
            Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia (15)
            Komisja Kultury i Promocji Miasta (3)
            Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki (3)
    Protokoły z sesji (3)
    Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (5)
        Kadencja 2014-2018 (9)
        Kadencja 2010-2014 (7)
    Planowane posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej (69)
    Protokoły z głosowania na sesjach Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (63)
    Interpelacje i zapytania radnych (0)
        Kadencja 2018-2023 (23)
    Sesje nadzwyczajne (13)
    Debata nad raportem o stanie Gminy (4)
    Nadzwyczajne posiedzenia Komisji (17)
    Spotkania radnych z mieszkańcami miasta (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (1)
    HONOROWY OBYWATEL MIASTA ZAWIERCIE (5)
    Sprawozdania roczne Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (1)
    Materiały na sesję: projekty uchwał, informacje wynikające z planu pracy Rady (0)
        2021 rok (16)
        2022 rok (7)

AKTY PRAWA
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (1)

PRAWO LOKALNE
    Podatki i opłaty (16)
    Uchwały (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2018 r. (0)
                Uchwały z dnia 21.11.2018 r. (2)
                Uchwały z dnia 29.11.2018 r. (12)
                Uchwały z dnia 27 grudnia 2018 r. (14)
            2019 r. (0)
                Uchwały z dnia 30 stycznia 2019 r. (11)
                Uchwały z dnia 27 lutego 2019 r. (11)
                uchwały z dnia 27 marca 2019 r. (15)
                Uchwały z dnia 9 kwietnia 2019r. (3)
                Uchwały z dnia 24 kwietnia 2019 r. (9)
                Uchwały z dnia 13 maja 2019 r. (1)
                Uchwały z dnia 29 maja 2019 r. (21)
                Uchwały z dnia 24 czerwca 2019 r. (3)
                Uchwały z dnia 26 czerwca 2019 r. (27)
                Uchwały z dnia 28 sierpnia 2019r. (42)
                uchwały z dnia 25 września 2019 r. (26)
                Uchwały z dnia 14 października 2019 r. (1)
                uchwały z dnia 30 października 2019 r. (19)
                Uchwała z dnia 13 listopada 2019 r. (1)
                Uchwała z dnia 20 listopada 2019 r. (1)
                Uchwały z dnia 27 listopada 2019 r. (26)
                Uchwała z dnia 9 grudnia 2019 r. (1)
                Uchwały z dnia 18 grudnia 2019 r. (16)
            2020r. (0)
                Uchwały z dnia 29 stycznia 2020r. (16)
                Uchwały z dnia 26 lutego 2020 r. (5)
                Uchwała z dnia 10 marca 2020 r. godz. 17.00. (1)
                Uchwały z dnia 21 kwietnia 2020 r. (6)
                Uchwały z dnia 30 kwietnia 2020 r. (10)
                Uchwały z dnia 11 maja 2020 r. (2)
                Uchwały z dnia 27 maja 2020 r. (11)
                Uchwały z dnia 24 czerwca 2020 r. (24)
                Uchwały z dnia 6 sierpnia 2020 r. (3)
                Uchwały z dnia 26 sierpnia 2020 r. (29)
                Uchwały z dnia 30 września 2020 r. (17)
                Uchwały z dnia 30 października 2020 r. (18)
                Uchwały z dnia 27 listopada 2020 r. (19)
                Uchwały z dnia 9 grudnia 2020 r. (3)
                Uchwały z dnia 30 grudnia 2020 r. (30)
            2021 r. (0)
                Uchwały z dnia 27 stycznia 2021 r. (9)
                Uchwały z dnia 24 lutego 2021 r. (10)
                Uchwały z dnia 24 marca 2021 r. (4)
                Uchwały z dnia 31 marca 2021 r. (28)
                Uchwała z dnia 13 kwietnia 2021 r. (5)
                Uchwały z dnia 28 kwietnia 2021 r. (27)
                Uchwały z dnia 19 maja 2021 r. (10)
                uchwały z dnia 10 czerwca 2021 r. (6)
                Uchwały z dnia 30 czerwca 2021 r. (34)
                Uchwały z dnia 25 sierpnia 2021 r. (33)
                Uchwały z dnia 16 września 2021 r. (2)
                Uchwały z dnia 29 września 2021 r. (24)
                Uchwała z dnia 15 października 2021 r. (1)
                Uchwały z dnia 27 października 2021 r. (22)
                Uchwały z dnia 24 listopada 2021 r. (36)
                Uchwały z dnia 14 grudnia 2021 r. (5)
                Uchwałay z dnia 29 grudnia 2021 r. (16)
            2022 r. (0)
                Uchwały z dnia 26 stycznia 2022 r. (11)
                Uchwały z dnia 23 lutego 2022 r. (18)
                Uchwały z dnia 30 marca 2022 r. (33)
                Uchwały z dnia 13 kwietnia 2022 r. (3)
                Uchwały z dnia 27 kwietnia2022 r. (39)
                Uchwały z dnia 25 maja 2022 r. (17)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (0)
                Uchwały z dnia 17 stycznia 2018 r. (11)
                Uchwały z dnia 28 lutego 2018 r. (11)
                Uchwały z dnia 28 marca 2018r. (8)
                Uchwały z dnia 13 kwietnia 2018 r. (2)
                Uchwały z dnia 25 kwietnia 2018 r. (9)
                Uchwały z dnia 30 kwietnia 2018 r. (2)
                Uchwały z dnia 21 maja 2018 r. (3)
                uchwały z dnia 30 maja 2018 r. (10)
                Uchwała z dnia 14 czerwca 2018 r. (1)
                Uchwały z dnia 27 czerwca 2018 r. (15)
                Uchwały z dnia 3 sierpnia 2018 r. (2)
                Uchwały z dnia 29 sierpnia 2018 r. (24)
                Uchwały z dnia 26 września 2018 r. (14)
                Uchwały z dnia 17 października 2018 r. (12)
                Uchwała z dnia 30 października 2018 r. (1)
                Uchwały z dnia 14 listopada 2018 r. (2)
            2017 (0)
                Uchwały z dnia 31 stycznia 2017 r. (10)
                Uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. (12)
                Uchwały z dnia 17.03.2017 r. (1)
                Uchwały z dnia 29 marca 2017 r. (14)
                Uchwały z dnia 13 kwietnia 2017 r. (2)
                Uchwały z dnia 26 kwietnia 2017 r. (18)
                Uchwały z dnia 31 maja 2017 r. (14)
                Uchwały z dnia 19 czerwca 2017 r. (1)
                Uchwały z dnia 28 czerwca 2017 r. (15)
                Uchwały z dnia 17 lipca 2017 r. (3)
                Uchwały z dnia 30 sierpnia 2017 r. (16)
                Uchwała z dnia 27 września 2017 r. (12)
                Uchwała z dnia 19 października 2017 r. (1)
                Uchwały z dnia 26 października 2017 r. (5)
                Uchwały z dnia 29 listopada 2017 r. (38)
                Uchwały z dnia 27 grudnia 2017 r. (11)
            2016 (0)
                Uchwały z dnia 27 stycznia 2016r. (10)
                Uchwały z dnia 8 lutego 2016r. (2)
                Uchwały z dnia 24 lutego 2016 r. (13)
                Uchwały z dnia 30 marca 2016 r. (11)
                uchwały z dnia 27 kwietnia 2016 r. (9)
                Uchwały z dnia 25 maja 2016 r. (9)
                Uchwały z dnia 29 czerwca 2016 r. (14)
                Uchwały z dnia 31 sierpnia 2016 r. (11)
                Uchwały z dnia 12 września 2016 r. (4)
                Uchwały z dnia 28 września 2016 r. (11)
                uchwały z dnia 26 października 2016 r. (14)
                Uchwały z dnia 30 listopada 2016 r. (22)
                Uchwały z dnia 21 grudnia 2016 r. (10)
            2015 (0)
                Uchwały z dnia 30 stycznia 2015 r. (8)
                Uchwały z dnia 25 lutego 2015r. (7)
                Uchwały z dnia 25 marca 2015r. (17)
                Uchwały z dnia 29 kwietnia 2015r. (9)
                Uchwały z dnia 27 maja 2015r. (13)
                Uchwały z dnia 24 czerwca 2015r. (10)
                Uchwały z dnia 1 lipca 2015r. (1)
                Uchwały z dnia 26 sierpnia 2015r. (9)
                Uchwały z dnia 30 września 2015r. (15)
                Uchwały z dnia 28 października 2015r. (31)
                Uchwały z dnia 25 listopada 2015r. (19)
                Uchwały z dnia 23 grudnia 2015 r. (13)
            2014 (0)
                uchwały z dnia 1 grudnia 2014 r. (2)
                Uchwały z dnia 12 grudnia 2014 r. (3)
                Uchwały z dnia 23 grudnia 2014 r. (2)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (0)
                Uchwały z 29 stycznia 2014 r. (12)
                Uchwały z 26 lutego 2014 r. (22)
                Uchwały z 26 marca 2014 r. (14)
                Uchwała z 07.04.2014 r. (1)
                Uchwały z 23.04.2014 r. (1)
                Uchwały z 30.04.2014 r. (11)
                Uchwały z 28.05.2014 r. (17)
                Uchwały z 25 czerwca 2014 r. (4)
                Uchwały z 27 sierpnia 2014 r. (10)
                Uchwały z 29 września 2014 r. (2)
                Uchwały z 1 października 2014 r. (7)
                Uchwały z 5 listopada 2014 r. (11)
            2013 (0)
                Uchwały z dnia 30 stycznia 2013 r. (9)
                Uchwały z 27 lutego 2013 r. (9)
                Uchwały 27 marca 2013 r. (6)
                Uchwały z 24 kwietnia 2013r. (6)
                Uchwały z 29 maja 2013 r. (6)
                Uchwały z 26 czerwca 2013r. (8)
                Uchwały z 7 sierpnia 2013 r. (4)
                Uchwały z 28 sierpnia 2013 r. (13)
                Uchwały z 25 września 2013 r. (8)
                Uchwały z 30 października 2013 r. (31)
                Uchwału z 27 listopada 2013 (13)
                Uchwały z 20 grudnia 2013 r. (13)
            2012 (0)
                Uchwały z dnia 25 stycznia 2012 (8)
                Uchwały z dnia 22 lutego 2012 (11)
                Uchwały z dnia 28 marca 2012 (10)
                Uchwały z dnia 25 kwietnia 2012 r. (3)
                Uchwały z dnia 30 maja 2012 r. (11)
                Uchwały z dnia 27 czerwca 2012 r. (15)
                Uchwały z dnia 29 sierpnia 2012r. (18)
                Uchwały z dnia 26 września 2012 r. (5)
                Uchwały z dnia 24 października 2012 r. (12)
                Uchwały z dnia 28 listopada 2012 r. (10)
                Uchwały z dnia 27 grudnia 2012 r. (16)
            2011 nowe (0)
                Uchwały z dnia 07.01.2011 (1)
                Uchwały z dnia 07.01.2011. (1)
                Uchwały z dnia 26.01.2011 (14)
                Uchwały z dnia 23.02.2011 (21)
                Uchwały z dnia 30.03.2011 (12)
                Uchwały z dnia 27.04.2011 (14)
                Uchwały z dnia 1.06.2011 (9)
                Uchwały z dnia 29.06.2011 (14)
                Uchwały z dnia 20.07.2011 (4)
                Uchwały z dnia 31.08.2011 (9)
                Uchwały z dnia 28.09. 2011 (12)
                Uchwały z dnia 26.10.2011 (14)
                Uchwały z dnia 30.11.2011 (21)
                uchwała z dnia 7.12.2011 (1)
                Uchwały z dnia 28.12.2011 (17)
            2010 (0)
                Uchwały z dnia 29.12.2010 (10)
                Uchwały z dnia 17.12.2010 (1)
                Uchwały z dnia 17.12.2010. (2)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (110)
            2009 (200)
            2008 (190)
            2007 (201)
            2006 (21)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (97)
            2005 (162)
            2004 (119)
            2003 (163)
            2002 (23)
    Zarządzenia (0)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2019 (365)
            2018 (56)
            2020 (474)
            2021 (423)
            2022 (289)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2018 (383)
            2017 (410)
            2016 (453)
            2015 (444)
            2014 (48)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2014 (419)
            2013 (440)
            2012 (470)
            2011 (474)
            2010 (20)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (427)
            2009 (437)
            2008 (373)
            2007 (341)
            2006 (23)
        Kadencja 2002-2006 (0)
            2006 (276)
            2005 (264)
            2004 (226)
            2003 (207)
            2002 (24)
    Ochrona środowiska (0)
        Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            Dostępny wykaz danych prowadzony z zakresu Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (1)
        Gminne Programy Ochrony Środowiska i raporty z jego realizacji (14)
        Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zawiercie (1)
        Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zawiercie (1)
        Informacja z zakresu utrzymania czystości i porządku (1)
        Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (1)
        Archiwum (1)
        Opracowania, koncepcje (0)
            Opracowanie dotyczące powstania rozlewiska na działce gminnej 210/36 (1)
            Koncepcja Gospodarki Zielenią TAZ w Zawierciu (1)
            Koncepcja gospodarki wodami w zlewni podlegającej przekształceniom z użytkowania rolniczego na przemysłowy SAG A (1)
            Diagnoza terenów zieleni w Zawierciu. Raport z Geoankiety i podsumowanie wniosków z debaty publicznej. (1)
        Ogólny schemat procedur kontroli działaności gospdoarczej wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach (1)
        Informacje Kół Łowieckich składane w trybie art. 42ab ust. 2 i 42b ust. 1e Prawa łowieckiego (1)
        Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udostępniana na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (1)
    Zagospodarowanie Przestrzenne (0)
        Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (0)
            Link obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (1)
            Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie (1)
        Obowiązujace studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (0)
            Link - obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (1)
            Studium obowiązujące (1)
            Studium obowiązujące do dnia 29.05.2018 r. (8)
        Aktualne prace planistyczne (0)
            Projekt zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujacych część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II (0)
                Przystąpienie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego Osiedle Piłsudskiego (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Zbożowej (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestzrennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Wschodniej i ul. Grunwaldzkiej (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
            Projekt miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów połozonych w rejonie ul. Krzywej i ul. Miejskiej (0)
                Przystapienie (1)
                Wyłożenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej, Zagłębiowskiej, Kromołowskiej (0)
                Przystąpienie (1)
        ZAKOŃCZONA PROCEDURA PLANISTYCZNA (0)
            Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I (0)
                Przystąpienie (0)
                Wyłożenie I (1)
                Wyłożenie II (1)
                Wyłożenie III (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap II (0)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie (0)
                Przystąpienie (6)
                Wyłożenie (6)
                Uchwalenie (1)
            Projekt zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczych w Zawierciu - obszar "A" (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (2)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                    Materiały wyłożone do publicznego wglądu (2)
                Wyłożenie II (2)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ulicy Blanowskiej i ulicy Wapiennej (3)
            Projekt miejscowego planu zagaspodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego przy ul. Bohaterów Westerplatte (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt zmiany części tekstowej mpzp miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (2)
            Projekt zmiany części tekstowej mpzp miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap II (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul.Mrzygłodzkiej (0)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej (0)
                    Przystąpienie (1)
                    Wyłożenie (1)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok (1)
                Przystąpienie (4)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (3)
                Uchwalenie (2)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła (3)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania porzestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (2)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem (0)
                Przystapienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul.Obronców Poczty Gdańskiej (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego miasta Zawiercie dla obszarów połozonych przy ul.Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru połozonego przy ul. 11 Listopada (0)
                Prystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul.Leśnej i ul. Ignacego Paderewskiego (0)
                Przystapienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla obszaru położonego w rejonie ul. Stary Rynek (0)
                Przystąpienie (1)
                Wyłożenie (1)
                Uchwalenie (1)
        Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
            Obwieszczenia (14)
        Link do Poradnika Interesanta (1)
        Lokalne standardy urbanistyczne dla miasta Zawiercie (1)
        Obwieszczenia dotyczące zagospodarowania (0)
        Zbiory danych przestrzennych (0)
            Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (0)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów polożonych przy ul. Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmujacego Osiedle Piłsudskiego (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul.Obrońców Poczty Gdańskiej (1)
                Projekt zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujacych część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego przy ul. 11 Listopada (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania prezstrzennego dla obszarów położonych przy ul. Leśnej i ul. Ignacego Paderewskiego (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Stary Rynek (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Zbożowej (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Wschodniej i ul. Grunwaldzkiej (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów położonych w rejonie ul. Krzywej i ul. Miejskiej (1)
                Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej, Zagłebiowskiej, Kromołowskiej, Łosnickiej, Murarskiej, Powstańców Śląskich (0)
                    Przystąpienie (1)
            Obowiazujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (0)
                Miejscowy plan zagspodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, projektowanej drodze głównej oraz przy ul. Rolniczej i ul. Lotniczej (1)
                Miejscowy plan zagspodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego (1)
                Miejscowy plan zagspodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów stanowiących tereny rekreacyjno-turystyczne - Rejon Zamku ,,MORSKO" (1)
                Miejscowy plan zagspodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar ,,A" , położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem (1)
                Miejscowy plan zagspodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni ,,Wiek" w Ogrodzieńcu (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania prestzrennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej wraz z otoczeniem (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kososka Niwa (0)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice- Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie) (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia - część południowo-zachodnia (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II (1)
                Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia (1)
                Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujacych dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów Bzów, Karlin, Skarżyce i Żerkowice (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul.Potok (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul.Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących strefę Aktywnosci Gospodarczej w Zawierciu - Obszar ,,A" położony przy ul. Podmiejskiej i ul. Cerefisko (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego przy ul. 11 Listopada (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Stary Rynek (1)
                Miejscowy plan zgospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul.Leśnej i ul. Ignacego Paderewskiego (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap II (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon osiedla Stawki i Tereny przemysłowo-składowe (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmujacego rejon osiedla Reby -Zuzanka (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Piłsudskiego (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrtzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Śródmieście i Osiedle Centrum (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawierciea dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Argentyna (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla rurociągu tlenu do Huty CMC Zawiercie (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i Śródmieście - etap I (1)
                Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie) (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II (1)
                Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej (1)
            Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawiercie, utworzone na podstawie art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (0)
    Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Zawiercie (3)
        Zawiadomienia (1)
            Obwieszczenia (2)
    Rewitalizacja (0)
        Lokalny Program Rewitalizacji (1)
            Monitoring LPR (0)
            Komitet ds. rewitalizacji (4)
        Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji (1)
            Obszar Zdegradowany i Obszar Rewitalizacji (0)
                Uchwała (1)
                Konsultacje Społeczne (1)
                Informacje (1)
            Przystąpienie do sporządzenia GPR Gminy Zawiercie do roku 2030 (4)
            Konsultacje Społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030 (2)
            Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (1)
        Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji (2)
    Uchwała krajobrazowa (1)
        Wyłożenie (1)
        Wyłóżenie II (1)
    Zarządzenia ( zespoły, rady, kapituły itp. ) (6)

BUDŻET FINANSE MAJĄTEK
    Budżet miasta (19)
    Informacje wynikające z ustawy o finansach publicznych (5)
    Interpretacje przepisów prawa podatkowego (1)
    Majątek (1)

ZAMIERZENIA STRATEGIE PROGRAMY
    Zamierzenia, strategie i programy (11)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Platforma Przetargowa UM Zawiercie (1)
    Zamówienia Publiczne od 01.01.2022 r. (0)
        - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000,00 zł (37)
        - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł (11)
        - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (10)
        Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (0)
        Postepowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (7)
        Wstępne konsultacje rynkowe (1)
        Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia (1)
    Zamówienia Publiczne od 01.01.2021 r. (0)
        - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000,00 zł (68)
        - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł (41)
        - Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (29)
        Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2020 r. (0)
        Postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (82)
        Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (28)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (0)
        Plan postępowań o udzielenie zamówienia (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2019 r. (0)
        Postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (33)
        Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (38)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (1)
        Plan postępowań o udzielenie zamówienia (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2018 r. (0)
        Postępowanie o udzielenie zamówienia powyżej kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (78)
        Zamówienia do kwoty wymienionej w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (24)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (1)
        Plan postępowań o udzielenie zamówienia (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2017 r. (0)
        Zamówienia publiczne (82)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (3)
        Inne zamówienia nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu ( zamieszczenie fakultatywne ) (19)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (3)
        Plan zamówień publicznych (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2016 r. (0)
        Zamówienia publiczne (85)
        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (76)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (2)
        Inne zamówienia nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu ( zamieszczenie fakultatywne ) (15)
        Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (2)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2015 r. (0)
        Zamówienia publiczne (60)
        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (55)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (2)
        Inne zamówienia nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu ( zamieszczenie fakultatywne ) (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2014 r. (0)
        Zamówienia publiczne (68)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (69)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (4)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2013 r. (0)
        Zamówienia publiczne (93)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (98)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (0)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2012 r. (0)
        Zamówienia publiczne (81)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (72)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (0)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2011 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 193.000 euro -dla dostaw lub usług, (2)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 193 000 euro - dla dostaw lub usług, 4 845 00 (59)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (53)
        Zamówienia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej nie objęte obowiązkiem publikowania ogłoszenia o zamówieniu (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2010 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 193.000 euro -dla dostaw lub usług, (1)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 193 000 euro - dla dostaw lub usług, 4 845 00 (73)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2009 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro -dla dostaw lub usług, (0)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro - dla dostaw lub usług, 5 150 00 (61)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne od 01.01.2008 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro -dla dostaw lub usług, (0)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 206 000 euro - dla dostaw lub usług, 5 150 00 (63)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne od 11.06.2007 r. (0)
        Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 211 000 euro -dla dostaw lub usług, (2)
        Zamówienia, których wartość jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty: 211 000 euro - dla dostaw lub usług, 5 278 00 (45)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)
    Zamówienia publiczne wszczęte przed 11.06.2007 (0)
        poniżej 60.000 EURO (164)
        powyżej 60.000 EURO (50)
        Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (1)
        Ogłoszenia o udzielonych zamówieniach (1)

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI
    Przetargi (0)
        na nieruchomości (0)
            2022 (52)
            2021 (61)
            2020 (32)
            do 2019 (361)
        na dzierżawę terenu (39)
        inne (11)

OŚWIADCZENIA
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Pracownicy Urzędu Miejskiego (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2021 r. (17)
            Oświadczenia majatkowe za 2020 r. (20)
            Oświadczenia majątkowe za 2019 r. (12)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 r. (23)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (17)
            Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (19)
            Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (16)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (23)
        Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2022 (10)
            Oświadczenia majątkowe za 2021 r. (55)
            Oświadczenia majątkowe za 2020 r. (51)
            Oświadczenia majątkowe za 2019 (40)
                Oświadczenia majatkowe za 2020 r. (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 r. (56)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (34)
            Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (41)
            Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (37)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (35)
        Prezesi spółek (0)
            Oświadczenia majątkowe za 2022 r. (3)
            Oświadczenia majątkowe za 2021 r. (7)
            Oświadczenia majątkowe za 2020 r. (7)
            Oświadczenia majatkowe za 2019 r. (6)
            Oświadczenia majątkowe za 2018 r. (11)
            Oświadczenia majątkowe za 2017 r. (4)
            Oświadczenia majątkowe za 2016 r. (10)
            Oświadczenia majątkowe za 2015 r. (4)
            Oświadczenia majątkowe za 2014 r. (3)
        Radni Rady Miejskiej (0)
            Kadencja 2018-2023 (23)
            Kadencja 2014-2018 (23)
            Kadencja 2010-2014 (24)

OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA
    Obwieszczenia od 01.01.2016 r. (0)
        Obwieszczenia z zakresu ochrony środowiska (0)
            Obwieszczenia Prezydenta Miasta Zawiercie (460)
            Obwieszczenia Generalnego i Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (59)
            Informacje i obwieszczenia Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Wód Polskich (43)
        Obwieszczenia Starosty Zawierciańskiego (5)
        Obwieszczenia Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach (14)
        Obwieszczenia Wojewody Śląskiego (43)
        Obwieszczenia Wydziału Gospodarki Miejskiej (1)
        Obwieszczenia Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego z zakresu postępowań administracyjnych (8)
        Obwieszczenia Burmistrza Miasta Poręby (3)
        Obwieszczenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (1)
        Obwieszczenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (3)
        Obwieszczenia Prezydenta Miasta Mysłowice (2)
    Ogłoszenia (50)

WOLNE STANOWISKA PRACY
    Wolne stanowiska pracy (0)
        Aktualna rekrutacja (5)
        Nabór rozstrzygnięty (83)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
    Ponowne wykorzystywanie (1)
    Zasady dostępu do informacji publicznej (1)
    Wnioski o udostępnienie informacji publicznej (0)
        2020 (1)
        2019 (1)
        2018 (1)
        2021 (1)
        2022 (1)

PETYCJE
    Petycje (0)
        2018 (1)
        2017 (1)
        2016 (1)
        2019 (1)
        2020 (1)
        2021 (2)
        2022 (2)

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ
    Informacja dla mieszkańców (1)
    Informacja dla przedsiębiorców (1)

INFORMACJE
    Konkursy (0)
        Konkursy od 01.01.2016 r. (0)
            Konkursy na realizację zadań publicznych (43)
            Małe granty (158)
            Przyznane dotacje i nagrody (39)
            Sprawozdania (6)
        Konkursy do 31.12.2015 r. (10)
    Rejestry, ewidencje i archiwa (1)
    Młodzieżowa Rada Miasta (7)
    Zawierciańska Rada Seniorów (3)
    Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (2)
    Wystąpienia (1)
    Zawiadomienia (0)
        Zawiadomienia geodetów (6)
    Zgromadzenia publiczne (4)
    Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (1)
    Sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Zawiercie (5)
    RODO (1)
    Raporty z konsultacji społecznych (5)

WYBORY
    Wybory (0)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 nowe ważne! (26)
        Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13.10.2019 (21)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26.05.2019r. (8)
        Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21.10.2018 (22)
        Referendum gminne 17.06.2018 r. - odwołane (11)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.10.2015 r. (19)
        Referendum Ogólnokrajowe - 06.09.2015 r. (7)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2015 r. (12)
        Wybory samorządowe - 16.11.2014 r. (1)
        Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014 r. (1)
        Referendum gminne - 16.06.2013 r. (1)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 09.10.2011 r. (1)
        Wybory Samorządowe - 21.11.2010 r. (1)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.06.2010 r. (1)
        Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 07.06.2009 r. (1)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 21.10.2007 r. (1)
        Wybory Samorządowe - 12.11.2006 r. (8)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 25.09.2005 r. (1)
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 09.10.2005 r. (1)
    Wybory Ławników (2)

Spis Powszechny
    Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań na terenie gminy Zawiercie w 2021 r (3)
    Spis Rolny (7)

O BIULETYNIE
    O biuletynie (3)

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
    Pliki do sciągnięcia (1)

Obwieszczenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Deklaracja dostępności
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (2)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (1)

Zgłoszenie nieprawidłowości
    Instrukcja zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij