Prezydent Miasta - Łukasz Konarski 

Zastępca Prezydenta - Małgorzata Benc

Zastępca Prezydenta - Justyna Miszczyk

Sekretarz Miasta - Agata Jarza-Korpyś

Skarbnik Miasta - Marcin Gawłowicz