Prezydent Miasta - Ryszard Mach

Zastępca Prezydenta - Marek Borowik

Zastępca Prezydenta - Witold Grim

Sekretarz Miasta - Arkadiusz Janeczko

Skarbnik Miasta - Halina Mackiewicz