Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

„Dostawa 3 szt. cyfrowych urządzeń powielająco – drukująco – skanujących wraz z usługą pełnej obsługi serwisowej w okresie 3 lat, dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu” (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Bieżąca utrzymanie dróg zadanie 1-4 (134.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa 6-oddziałowego przedszkola integracyjnego nr 3 w Zawierciu przy ul. Wyszyńskiego (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa miasteczka ruchu drogowego (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa 3 szt. skanerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu - 2009 r. (227.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa 3 sztuk skanerow wraz z oprogramowaniem -zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa 100 licencji oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie - Urząd Miejski cz.V (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Edukacja dla rozwoju_cz.I (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Mój cel - własna firma_ cz. IV (61.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ cz.II (62.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa artykułów biurowych eksploatacyjnych w projekcie _Szansa i sukces_ cz.III (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia ulic w Zawierciu w 2010 r. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa i montaż linii mobilnego przesiewacza bębnowego w ramach zadania _Rozój selektywnej zbiórki odpadów w Zawierciu poprzez nowe inwestycje-etap I (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów dydaktycznych w projekcie _Edukacja dla rozwoju_ (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa materiałów poligraficznych w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ (30.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej (64.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa skanera wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu elektronicznego i nagłaśniającego dla pzredszkoli i szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach konkursu zbiórka makulatury (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu _Mój cel-własna firma_ (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z opragramowaniem - pakiet 1-3 (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z opragramowaniem - pakiet 2 (Zp. 341 26 pwno 2009) (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w projekcie _Edukacja dla rozwoju_ (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dostawa sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania realizowana w ramach projektu _Szansa i Sukces_ (29.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Likwidacja dzikich wysypisk - zad. nr 2; wywóz worków ze śmieciami zebranych w ramach prac społeczno-użytecznych - zad. nr 3 (53.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mechaniczne sześciokrotnezamiatanie nawierzchni utwardzonych jezdni dróg gminnych, dróg wewnętrznych gminy Zawiercie oraz parkingów na terenie miasta Zawiercie (33.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modernizacja istniejącej sieci osnowy geodezyjnej III klasy zgodnie z projektem osnowy opracowanym w ramach KERG 498-113 2009 oraz transformacja danych gromadzonych w bazie GeoInfoV (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla linii technologicznej, kompostowni (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami, raport oddziaływania na środowisko, aktualizacja fiszki, program funkcjonalno-użytkowy do projektu subregionalnego (45.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Zawiercia poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego (781.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Zawierciu - ulica gminna Jana Kazimierza i ulica gminna Anny Jagiellonki wraz odwodnieniem (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ulicy Jana Kazimierza wraz z odwodnieniem (42.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa ulicy Wielkiej - wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej w Zawierciu w ramach zadania pn.Modernizacja ulicy Wielkiej (27.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Remont kapitalny chodnika przy ulicy Brzozowej w Zawierciu. (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Remont kapitalny jezdni i chodnika ulicy Parkowej w Zawierciu (271.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Remont kapitalny jezdni i chodników ulicy Polnej w Zawierciu - etap II, III, IV - odcinek od ulicy Dalekiej do Miodowej. (39.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Remont kapitalny jezdni i chodników w ulicy Społdzielczej w Zawierciu (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Remont kapitalny ulicy Marszałkowskiej w Zawierciu - (lewa strona na odcinku od ulicy Widok do ulicy Górnośląskiej). (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez karty modemowe dla beficjentów ostatecznych projektu _Szansa i sukces_ (35.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świadczenie usługi doradztwa indywidualnego w ramach projektu Mój cel własna firma realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świadczenie usługi monitoringu w projekcie _Edukacja dla rozwoju_realizowanej w ramach poddziałania 9.1.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świadczenie usługi monitoringu w projekcie _Mój cel - własna firma_ realizowanej w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samoza (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Świadczenie usługi monitoringu w projekcie _Profesjonalnie i zawodowo_ (32.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, komunikacyjne, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielni miejskiej w Zawierciu - 2009 r. część 1-3 (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa - budowa nawierzchni odcinka ulicy Łabędziej w Zawierciu (28.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa - budowa nawierzchni ul.Łabędziej w Zawierciu (45.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzbrojenie osiedla Kosowska Niwa w Zawierciu - budowa wodociągu w ul. Słowiczej (246kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Zawiercie - wykonanie odcinka kanału sanitarnego do granicy posesji przy ul. Blanowskiej (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wybor rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych (425.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonania operatów szacunkowych określających wzrost wartości nieruchomości (329.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla 7 zadań (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych w projekcie _Edukacja dla rozwoju_ (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie inwentaryzacji poziomej osnowy szczegółowej III klasy i opracowanie projektu technicznego tej osnowy na obszarze jednostki ewidencyjnej Zawiercie (217.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie odcinków kanału sanitarnego do granic posesji przy ulicy Blanowskiej na odcinku od ul. Wapiennej do ul. Modrej (227.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykonanie pokrycia dachu wraz z remontem rynien i obróbek blacharskich w Urzedzie Miejskim w Zawierciu (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wylonienie geodetów uprawnionych do wykonywania robót geodezyjnych zadanie 1-3 i 5-7 (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zimowe i letnie utrzymanie chodników na terenie gminy Zawiercie w 2010 r. (28.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, dróg wewnętrznych Gminy Zawiercie, parkingów oraz alejek w parku Mickiewicza,Kościuszki oraz na terenach zieleni miejskiej (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach poddziałania 6.1.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pra (282.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adminisrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adminisrator
Data wprowadzenia:2011-05-08 18:13:03
Opublikował:Adminisrator
Data publikacji:2011-05-08 18:13:59
Ostatnia zmiana:2011-05-08 18:14:11
Ilość wyświetleń:1889

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij