Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Plan pracy Komisji Samorządu i Ładu Publicznego na 2015r.

Termin

Temat posiedzenia

Materiały

przygotowują

 

 

 

Luty

    Profilaktyka społeczna – zapobieganie alkoholizmowi i innym

    uzależnieniom -narkomania. Metody przeciwdziałania patologii.

    Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na    

    2015r.Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2015

    oraz Raport z wykonania Gminnego programu przeciwdziałania

    Narkomanii za 2014r. – wspólne posiedzenie z Komisją Spraw

    Społecznych i Ochrony Zdrowia.

Pełn.Prez.ds. Rozw.Probl.

Alkoh.i Nark.

Klub AA.

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

1.Spotkanie z Przewodniczącymi Samorządów Osiedli i   

    Sołectw :

    - informacja nt. wykonania zadań inwestycyjnych w 2014r.

    - problemy i wnioski samorządów

2. Przygotowanie do wyborów na Przewodniczących Rad

    Osiedlowych oraz Sołtysów.

3. Podsumowanie akcji zima oraz czystość i porządek w mieście.

Przewodn.osiedli i Sołtysi Sołectw

 

 

Komisja

 

Wydz.GM, ZGK

 

 

Kwiecień

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta

    za 2014 r. w zakresie właściwości komisji

2. Działalność Zakładu Poprawczego w Zawierciu – posiedzenie

    Wyjazdowe.

Prezydent Miasta

Zakład poprawczy

 

Maj

Sytuacja na rynku pracy oraz działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy – bezrobocie w aspekcie nowych narzędzi. Zasady współpracy z firmami prowadzącymi działalność na terenie gminy – wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia  

 

PUP

 

Czerwiec

1. Przegląd ładu i porządku w mieście: informacja na temat

    przygotowania do sezonu letniego pod względem bezpieczeństwa

    i porządku (Policja, PSP, OSP, Straż Miejska , WOPR)- współpr.

2. Informacja na temat drogownictwa – oświetlenie ulic, oznak. ulic,

    stan przepustów, kanalizacja burzowa, progi zwalniające.

Policja, PSP, OSP, Straż Miejska , WOPR

Wydz.GM, GI

 

 

 

Sierpień

 

 

1. Omówienie działań podejmowanych na rzecz ograniczenia

    bezdomności zwierząt – realizacja gminnego programu opieki nad

    bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności

    zwierząt.

2. Ocena stanu bezpieczeństwa w mieście : bezpieczeństwo w ruchu

    drogowym, pieszym – zdarzenia, wypadki drogowe, wykroczenia    

    przeciwko mieniu.

Prezydent Miasta

Wydział GM, ZGK

 

Straż Miejska

Policja

 

 

 

 

Wrzesień

 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za

     I półrocze 2015 r. - w zakresie właściwości Komisji

2. Realizacja budżetu w zakresie zadań związanych z i utrzymaniem,

    przebudową i remontami dróg, ulic, chodników, placów, obiektów

    mostowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i placów

    zabaw.

3. Wnioski i propozycje do budżetu na rok 2016 r.       

Prezydent Miasta

 

Wydz. GI, GM

 

 

 

Komisja

 


 

 

 

Październik

1. Informacja na temat planu reagowania kryzysowego

2. Stan dróg , chodników i oświetlenia ulicznego.

3. Porządek i czystość na chodnikach i ulicach miasta

4. Informacja na temat zasad przydzielania mieszkań socjalnych, ze

    szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących liczby rodzin,

    którym przyznano oraz na jakich zasadach i liczby rodzin

   oczekujących na przydział.

Prezydent Miasta

GI, Powiatowy Zadząd Dróg

 

Wydz. KO

 

Listopad

 

1. Informacja o działaniach podjętych w celu likwidacji barier

    architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

2. Informacja na temat przygotowań do akcji zima.

Prezydent Miasta MOPS

 

Wydz. GM,ZGK

 

 

Grudzień

1. Omówienie i analiza projektu budżetu miasta na 2016 r.

    - w zakresie właściwości Komisji.

2. Podsumowanie pracy Komisji.

3. Opracowanie i zatwierdzenie plan pracy Komisji na 2016 r.

 

Prezydent Miasta

 

Komisja

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Molęda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Molęda
Data wprowadzenia:2015-03-18 09:05:42
Opublikował:Katarzyna Molęda
Data publikacji:2015-03-18 09:08:49
Ostatnia zmiana:2015-03-18 09:09:09
Ilość wyświetleń:389

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij