w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2006