w sprawie dokonania zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2007