w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegłowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia