w sprawie zmiany uchwały nrXXX/313/05 z dnia 2.02.2005 r. w sprawie przyznawania jednorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i ochrony dóbr kultury