Wydział Gospodarki Mieniem Gminy

Zawiercie, dnia 30.10.2012rNr.GN.6840.1.17 .12.MC

 

 

 

               

 

          

 

Informacja o odwołaniu przetargu

 

Prezydent Miasta Zawiercie informuje że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj, Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651, z późn. zm ) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 124/7, karta mapy 21,  położonej w Zawierciu przy ulicy Pastewnej  z przyczyn formalno – prawnych.