Informacja o odwołaniu przetargu

 

Prezydent Miasta Zawiercie informuje że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj, Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651, z późn. zm ) odwołuje przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości o nr ew. 911/21, karta mapy 6, obręb Marciszów, działka 475/1, mapa 3, obręb Marciszów, działka 613/2, mapa 4, obręb Marciszów-  kompleks  nr 1, działka 1095/11, karta mapy 7, obręb Marciszów – kompleks nr 2, działka nr ew. 1418/2, karta mapy 5, obręb Blanowice, działka nr ew. 3807/2, mapa 5, obręb Blanowice – kompleks nr 3, działka nr ew. 1532/6, karta mapy 5, obręb Blanowice, działka 200/345, mapa 2, obręb Kromołów – kompleks nr 4, działka 3806/6, karta mapy 4, obręb Blanowice, działka nr ew. 3806/2, karta mapy 4, obręb Blanowice, działka nr ew. 3806/4, karta mapy 4, obręb Blanowice – kompleks nr 5 z przyczyn formalno – prawnych.