Zaprojektowanie i wykonanie rozwiązań, które mają na celu:

- dostawę i montaż 2 zewnętrznych ekranów LED (telebimów) wraz z komputerami sterującymi i oprogramowaniem (część nr 1),

- dostawę i montaż 4 telewizorów (część nr 2),

-  oraz dostawę 3 laptopów (część nr 3)

w projekcie „Zintegrowany System Informacji Kulturalnej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Priorytet IV – Kultura, działanie 4.2. System Informacji Kulturalnej