Opracowanie kompendium wiedzy - promocja terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Zawiercie, wykonanie wizualizacji i animacji w systemie 3D oraz makiet architektonicznych dla obszaru SAG