Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Bzowskiej w Zawierciu (data ogłoszenia: 2011-01-20 09:48)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Bzowskiej w Zawierciu.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości:
1. Ul. Bzowska
• Działka 15/37, 15/24, karta mapy 69, obręb Zawiercie
• Łączna powierzchnia nieruchomości - 1143 m²
• Księga Wieczysta - CZ1Z/00034546/8
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie teren, na którym znajduje się zachodnia część nieruchomości - działka 15/37 posiada przeznaczenie MJ - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast wschodnia część nieruchomości - działka nr 15/24 znajduje się na terenach łąk, pastwisk, upraw polowych oznaczonych symbolem planu R.
• Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - PS, Lz
• Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w terenie podmokłym, jednak w części zachodniej wzdłuż ulicy Bzowskiej została utwardzona warstwą ziemi, stąd część wschodnia nieruchomości znajduje się nieco niżej. W granicy nieruchomości znajduje się rów przydrożny. Przyszły właściciel zobowiązany jest do wbudowania w istniejący rów rury o średnicy minimum ø 600 mm na całej szerokości wjazdu. Rów nie może zostać zasypany. Koszty dojazdu do działki pokrywa przyszły właściciel.
• Kształt działek - działka nr ew. 15/37 ma kształt zbliżony do prostokąta, działka nr ew. 15/24 ma kształt zbliżony do kwadratu.
• Cena wywoławcza nieruchomości - 81.000,00- zł ( podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do ceny działki budowlanej, działka rolna jest zwolniona z podatku VAT)
• Wadium - 15.000,00 zł w formie pieniężnej

2. Ul. Bzowska
• Działka 15/39, 15/25, karta mapy 69, obręb Zawiercie
• Łączna powierzchnia nieruchomości - 1174 m²
• Księga Wieczysta- CZ1Z/00034546/8
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie teren, na którym znajduje się zachodnia część nieruchomości - działka 15/39 posiada przeznaczenie MJ - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast wschodnia część nieruchomości- działka nr 15/25 znajduje się na terenach łąk, pastwisk, upraw polowych oznaczonych symbolem planu R.
• Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - PS, Lz
• Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w terenie podmokłym, jednak w części zachodniej wzdłuż ulicy została utwardzona warstwą ziemi, stąd część wschodnia nieruchomości znajduje się nieco niżej. W granicy nieruchomości znajduje się rów przydrożny. Przyszły właściciel zobowiązany jest do wbudowania w istniejący rów rury o średnicy minimum ø 600 mm na całej szerokości wjazdu. Rów nie może zostać zasypany. Koszty dojazdu do działki pokrywa przyszły właściciel.
• Kształt działek - działka nr ew. 15/37 ma kształt zbliżony do prostokąta, działka nr ew. 15/24 ma kształt zbliżony do kwadratu.
• Cena wywoławcza nieruchomości - 77.000,00 zł (podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do ceny działki budowlanej, działka rolna jest zwolniona z podatku VAT)
• Wadium - 15.000,00 zł w formie pieniężnej.

3. Ul. Bzowska
• Działka 15/41, 15/26, karta mapy 69, obręb Zawiercie
• Łączna powierzchnia nieruchomości - 1202 m²
• Księga Wieczysta- CZ1Z/00034546/8
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie teren, na którym znajduje się zachodnia część nieruchomości - działka 15/41 posiada przeznaczenie MJ - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast wschodnia część nieruchomości - działka nr 15/26 znajduje się na terenach łąk, pastwisk, upraw polowych oznaczonych symbolem planu R.
• Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - PS, Lz
• Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w terenie podmokłym, jednak w części zachodniej wzdłuż ulicy została utwardzona warstwą ziemi, stąd część wschodnia nieruchomości znajduje się nieco niżej. W granicy nieruchomości znajduje się rów przydrożny. Przyszły właściciel zobowiązany jest do wbudowania w istniejący rów rury o średnicy minimum ø 600 mm na całej szerokości wjazdu. Rów nie może zostać zasypany. Koszty dojazdu do działki pokrywa przyszły właściciel.
• Kształt działek - działka nr ew. 15/37 ma kształt zbliżony do prostokąta, działka nr ew. 15/24 ma kształt zbliżony do kwadratu.
• Cena wywoławcza nieruchomości - 76.000,00- zł ( podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do ceny działki budowlanej, działka rolna jest zwolniona z podatku VAT).
• Wadium - 15.000,00 zł w formie pieniężnej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Martyna Drabek, tel. 032 6722253 wew. 23.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2011 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w następujących godzinach:
Godzina 9 00 - Działka 15/37, 15/24, karta mapy 69, obręb Zawiercie.
Godzina 9 25 - Działka 15/39, 15/25, karta mapy 69, obręb Zawiercie
Godzina 9 45 - Działka 15/41, 15/26, karta mapy 69, obręb Zawiercie

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ,,Przetarg dz. nr 15/37, 15/24.” lub ,,Przetarg dz. nr 15/39, 15/25” lub ,,Przetarg dz. nr 15/41, 15/26” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 23.02.2011 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po dokonaniu wpłaty wadium.
Osoby prawne przystępujące do przetargu muszą przedłożyć oryginał wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującym się pełnomocnictwem notarialnym. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone dla osoby prawnej bądź osoby fizycznej, która jest reprezentowana na przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.
Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-01-20 09:48:30
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-01-20 09:48:30
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:59
Ilość wyświetleń:1787

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij