Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonychprzy ulicy Nowowiejskiej i Łabędziej w Zawierciu (data ogłoszenia: 2010-09-23 08:41)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych
przy ulicy Nowowiejskiej i Łabędziej w Zawierciu

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości:

1. Nr ew. działek: 708, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
• Powierzchnia nieruchomości: 532m2
• Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
• Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Działka nie może być zabudowana, ponieważ przebiega przez nią ciek wodny.
Uzbrojenie w ul. Nowowiejskiej, przy której położona jest działka: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć elektryczna, gazociąg. Ulica Nowowiejska jest drogą o nawierzchni asfaltobetonowej.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „5MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
• Kształt działki: zadawalający
• Cena wywoławcza nieruchomości: 23.200,00 zł ( w tym 22% podatku VAT )
• Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
• Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
• Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
• Wadium: 4.000 zł w formie pieniężnej

2. Nr ew. działek: 692, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
• Powierzchnia nieruchomości: 480 m2
• Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
• Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Działka nie może być zabudowana, ponieważ przebiega przez nią ciek wodny.
Uzbrojenie w ul. Łabędziej przy której położona jest działka oraz w ulicach dojazdowych - Przepiórczej, Nowowiejskiej: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć elektryczna, gazociąg i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz asfaltobetonowej.
• Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „21MN” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
• Kształt działki: zadawalający
• Cena wywoławcza nieruchomości: 21.000,00 zł ( w tym 22% podatku VAT )
• Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń
• Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
• Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
• Wadium: 4.000 zł w formie pieniężnej


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Pani Martyna Drabek, tel. 032 67-222-53 wew. 212.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2010 r. w Sali narad ( na parterze ) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9 00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem „Przetarg dz. nr 708”, „Przetarg dz. nr 692” w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 25.10.2010 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dowodu wpłaty wadium
2. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on od przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego.
3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
4. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - oryginał aktualnego wypisu z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - informacje - przetargi).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2010-09-23 08:41:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2010-09-23 08:41:58
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:59
Ilość wyświetleń:784

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij