Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (data ogłoszenia: 2010-06-07 10:15)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego


I. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku przy ulicy Nowowierzbowej 9 w Zawierciu

1. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego - 25,20 m2
2. Dla lokalu nie została założona księga wieczysta.
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje Gminie Zawiercie.
4. Lokal jest wolny od wszelkich obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Opis nieruchomości - Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na III piętrze budynku wielomieszkaniowego czterokondygnacyjnego i składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki. Kuchnia dostępna jest z pokoju. Brak centralnego ogrzewania, w zamian czego istnieje piec kaflowy, podłączenie do sieci energetycznej zostało odcięte, przyłącze wodociągowe sprawne. Standard lokalu bardzo niski lokal nie posiada balkonu. ¦ciany częściowo pozbawione tynków. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany, urządzenia sanitarne w złym stanie.
6. Pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,89 m2
7. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, położony jest na działce oznaczonej nr ew. 227 karta mapy 28. Właścicielem działki jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” oraz osoby, które wykupiły lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie.
8. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon dzielnicy Piłsudskiego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym w planie symbolem „12MW1” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
9. Cena wywoławcza nieruchomości - 21.000 zł (transakcja zwolniona z podatku VAT)
10. Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych
11. Wadium - 4.000 zł w formie pieniężnej


Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Pani Martyna Drabek tel. 32 67-222-53.
Przedmiotowy lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym w Administracji nr 3 Zasobów Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Gałczyńskiego 1, Zawiercie,Tel.32 67-217-78.


Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2010 o godz. 9 00 w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium z dopiskiem ,,Przetarg Nowowierzbowa 9/23 w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000 0008 0065 3354 w terminie do dnia 02.07.2010r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1. Dowodu wpłaty wadium
2. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości. Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on od przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego.
3. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium może być wpłacone przez jednego małżonka, który winien przystąpić do przetargu. Notarialna umowa sprzedaży podpisywana jest przez oboje małżonków.
4. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - oryginał aktualnego wypisu
z rejestru, właściwego pełnomocnictwa, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U z 2004r nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydentowi Miasta Zawiercie przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej BIP - informacje - przetargi).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2010-06-07 10:15:23
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2010-06-07 10:15:23
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:58
Ilość wyświetleń:1188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij