Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Zawierciu, obręb Zawiercie (data ogłoszenia: 2008-08-27 08:02)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Zawierciu, obręb Zawiercie.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Zawierciu, przy ulicy Wojska Polskiego, obręb Zawiercie.
- nr ew. działki 204/2, karta mapy 11, obręb Zawiercie - działka nie posiada dostępu do drogi publicznej
- powierzchnia nieruchomości - 192 m2
- księga wieczysta KW 50 079
- rodzaj użytku wg ewidencji gruntów - Ba - teren przemysłowe
- kształt działki - zbliżony do prostokąta
- cena wywoławcza nieruchomości - 13.000 zł ( w tym podatek VAT w wysokości 22 % )
- nieruchomość jest wolna od obciążeń
- nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
- minimalne postąpienie - 400 zł
- wadium - 2000 zł w formie pieniężnej


Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość nie jest ogrodzona, ma kształt zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu korzystne, teren płaski.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie przedmiotowa nieruchomość została określona jako teren zabudowy usługowej - ,,U ”.
Przeznaczenie podstawowe - działalność usługowa. Przeznaczenie dopuszczalne - działalność produkcyjno - składowa, parkingi, garaże oraz zabudowa mieszkaniowa. Dopuszczona działalność produkcyjno - składowa nie może obejmować gromadzenia lub przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i urządzeń, opakowań lub innych materiałów.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu - Agata Dziadoń, tel. 032 6722253.
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Martyna Drabek, tel. 032 6721661 wew. 204.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 października 2008r o godz. 9.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 w terminie do dnia 26 września 2008r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Firma lub spółka przystępująca do przetargu musi przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę.
Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.
Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.e-zawiercie.pl
( zakładka Biuletyn Informacji Publicznej ( BIP ) - informacje - przetargi ).


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2008-08-27 08:02:59
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2008-08-27 08:02:59
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:57
Ilość wyświetleń:400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij