TREŚĆ PRZETARGU:
OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym

Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż 4działek położonych w Zawierciu przy ulicy Strumień Wierczki
oznaczonych na mapie 26 zapisanych w księdze wieczystej KW 3670


Ul. Strumień Wierczki
Mapa 26 działka nr 146
Pow. 750 m2
Księga wieczysta KW 36 70
Przeznaczenie w planie zagospodarowania - teren mieszkalnictwa.
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
Kształt działki - regularny,
Cena wywoławcza - 23.625,- zł + 22% podatek VAT
Minimalne postąpienie - 300,- zł
Koszty poniesione - 395,- zł
Wadium - 3.000,- zł

Ul. Strumień Wierczki
Mapa 26 działka nr 147 o pow. 750 m2 wraz z udziałem 1/3 nie wydzielonej części działki nr 2/17 o pow. 459 m2 stanowiącym drogę dojazdową;
Księga wieczysta KW 36 70
Przeznaczenie w planie zagospodarowania - teren mieszkalnictwa.
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
Kształt działki - regularny,
Cena działki nr 147 - 23.625,- zł
Cena 1/3 działki nr 2/17 - 3.748,- zł
Łączna cena wynosi - 27.373,- zł + 22% podatek VAT
Minimalne postąpienie - 300,- zł
Koszty poniesione - 395,- zł
Wadium - 3.000,- zł

Ul. Strumień Wierczki
Mapa 26 działka nr 148 o pow. 751 m2 wraz z udziałem 1/3 nie wydzielonej części działki nr 2/17 o pow. 459 m2 stanowiącym drogę dojazdową
Księga wieczysta KW 36 70
Przeznaczenie w planie zagospodarowania - teren mieszkalnictwa.
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
Kształt działki - regularny,
Cena działki nr 148 - 23.656,- zł
Cena 1/3 działki nr 2/17 - 3.748,- zł
Łączna cena wywoławcza - 27.404,- zł + 22 % VAT
Minimalne postąpienie - 300,- zł
Koszty poniesione - 395,- zł
Wadium -3.000,- zł

Ul. Strumień Wierczki
Mapa 26 działka nr 2/12 o pow. 945 m2 wraz z udziałem 1/3 nie wydzielonej części działki nr 2/17 o pow. 459 m2 stanowiącym drogę dojazdową;
Księga wieczysta KW 36 70
Przeznaczenie w planie zagospodarowania - teren mieszkalnictwa.
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa jednorodzinna
Przeznaczenie dopuszczalne - usługi.
Kształt działki - regularny,
Cena działki nr 2/12 - 26.838,- zł
Cena 1/3 działki nr 2/17 - 3.748,- zł
Łączna cena wywoławcza - 30.586,- zł + 22 % VAT
Minimalne postąpienie - 350,- zł
Koszty poniesione - 395,- zł
Wadium - 3.500,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2004 r. o godz. 8.00 w sali narad ( na parterze ) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej dla każdej działki na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1050 1142 1000000800653354 lub w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego (kasa. nr 1) w terminie do 9 lipca 2004 r. do godz.12.00. W razie uchylenia się od zawarcia umowy oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi. Wadium oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet przyszłych należności.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest również do zwrotu kosztów poniesionych w wysokości określonej dla każdej działki.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Gminy - Referat Zamówień Publicznych , pok. nr 225 w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu , tel. (0-32) 67- 216 - 61 do 63 w. 221
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl