Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż nieruchomości położonej w Zawierciu - Wydra Zielona (data ogłoszenia: 2005-07-04 12:18)

TREŚĆ PRZETARGU:
Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawierciu - Wydra Zielona.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona:

Mapa 17 obrębu Kromołów, działka nr 3746/27 o pow. 1.4102 ha

Księga wieczysta - KW 32 105 .

Kształt działki - częściowo nieregularny

Cena wywoławcza nieruchomości: 82.300,- zł

Do ceny nabycia będzie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Wadium: 9.000,- zł

Minimalne postąpienie: 900,- złPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Z dniem 1 stycznia 2004 r. plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia przedmiotowa działka znajduje się w obszarze terenów przemysłowych, składowych, urządzeń komunalnych, transportowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Teren składów, dopuszcza się lokalizacje usług nieuciążliwych i składów.

Ponowne określenie przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości nastąpi w nowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W wypadku konieczności budowy obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych wymagane jest ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji.

Decyzje te wydaje Prezydent Miasta po dokonaniu uzgodnień z Wojewodą, Zarządem Województwa i Powiatu oraz właściwym zarządcą drogi, wojewódzkim konserwatorem przyrody, organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych, a także po dokonaniu analiz urbanistycznych dot. funkcji, gabarytów, formy architektonicznej, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych.Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - pastwisko klasy IV.Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana.Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2005 r. o godz. 10.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości -9.000,- zł na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydział Finansowy w ING Bank ¦ląski CBK/Częstochowa Nr 80 1142 1000000800653354 lub w gotówce

w kasie Urzędu Miejskiego (kasa nr 1) w terminie do 3 lutego 2005 r. do godz. 12.00.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej na kwadrans przed otwarciem przetargu.W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1. odwołania przetargu

2. zamknięcia przetargu

3. unieważnienia przetargu

4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem Gminy - Referat Zamówień Publicznych , pok. nr 225 w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu ,

tel.(0-32) 67-216-61 do 63 wew. 221.Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej: www.um.zawiercie.pl

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2005-07-04 12:18:24
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2005-07-04 12:18:24
Ostatnia zmiana:2011-05-08 23:51:52
Ilość wyświetleń:431

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij