w sprawie ustalenia cen za korzystanie z usług świadczonych na krytej pływalni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu