w sprawie powołania Miejskiej Komisji rozpatrującej oferty na konkurs: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Zawiercie podczas ferii zimowych w 2008 r.