w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 182/07 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia cen za usługi użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu