w sprawie powołania komisji zdawczo-odbiorczej krytej pływalni położonej przy ul. M.C. Skłodowskiej