w sprawie powołania komisji przetargowej - prowadzenie bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego w Zawierciu w 2008 r.