w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zawierciu z dnia 21 lutego 2006 r.