w sprawie zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Gminnego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.