w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych dla osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie § 21 pkt. 3 Uchwały nr XLII/458/02 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 sierpnia 2002 r.