w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa Zawiercia" współfinansowanego z Funduszu Spójności