w sprawie zmiany Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 291/07 z dnia 2 października 2007 r.