w sprawie powołania komisji przetargowej - sprzedaż nieruchomości położonej na Osiedlu Kosowska Niwa w Zawierciu