w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu - dostawa oleju opałowego dla placówek obsługiwanych przez Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół