w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.