w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 r. oraz zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej