w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Zawiercie