w sprawie powołania komisji przetargowej - budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu- długość odcinka ok. 5100 mb